Uvjeti prodaje

Trgovca: WORKPRO j.d.o.o.
Radnička cesta 80, Zagreb 10000
Djelatnost:1413, Proizvodnja ostale vanjske odjeće
OIB: HR14189056866 / MB:05690153

Web shop uni-forma.hr namijenjen je prvenstveno B2B kupcima (pravnim i fizičkim osobama s registriranom djelatnošću).

Kupci izvan područja Republike Hrvatske, u slučaju da posjeduju važeći EU porezni broj (VAT ID), mogu naručiti robu bez poreza, pod uvjetom da se roba s naše strane otprema u inozemstvo. U slučaju osobnog preuzimanja robe zaračunati će se važeći PDV.

Cijene

Sve cijene predstavljaju veleprodajne cijene i izražene su u eurima (€) te ne uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Istaknute veleprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe. PDV se dodaje u košarici kod zaključivanja narudžbi.

U cijene nije uključena eventualna dorada (strojni vez/štik ili tisak) na proizvode.

Isporuka robe

Artikli prikazani na našoj stranici nalaze se na više skladišta diljem EU, tako da za svaki artikl vrijede različiti rokovi isporuke. U pravilu za robu naručenu bez dorade (dostupnu na skladištu) rokovi isporuke su 5-10 radnih dana od potvrde narudžbe. 

Za robu naručenu s doradom (strojni vez/štik, tisak) naši prodajni predstavnici će vam dati konkretne rokove po slanju narudžbe.

U slučaju da imate potrebu za kraćim rokovima isporuke slobodno nas kontaktirajte.

Akcijske ponude

Vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Plaćanje

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina: Kreditnim i/ili debitnim karticama: Maestro, MasterCard, Visa i Diners . Direktnom bankovnom transakcijom. Uplatite direktno na naš bankovni račun. Koristite identifikacijski broj narudžbe kao poziv na broj. Vaša narudžba biti će isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.

Dostava i rok isporuke

Proizvode iz našeg web shopa dostavljamo na područje Republike Hrvatske i zemlje EU  putem usluga GLS kurirske dostave koja omogućuje najbrži prijenos pošiljke „od vrata do vrata” . Sve narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak) bit će odmah obrađene, a pošiljka će biti dostavljena u roku od 5-10 radnih dana. Za narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i državnim blagdanima prikup pošiljke će biti organiziran prvi sljedeći radni dan, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku od 5-10 dana od prikupa.

Troškovi dostave

Iako ne postoji minimalni iznos kupnje, za sve narudžbe manje od 200,00 € + PDV naplaćujemo manipulativne troškove u iznosu 20,00 € + PDV. Iznos dostave paketa putem GLS-a iznosi 5€.

Besplatna dostava iznad 200€.

Jamstvo i povrat

Po zaprimanju robe od strane dostavne službe molimo da istu odmah pregledate i prebrojite. U slučaju da je transportna ambalaža oštećena, pažljivo pregledajte sadržaj pošiljke te u slučaju oštećenja robe molimo da nas odmah kontaktirate. Reklamaciju je potrebno isti dan prijaviti dostavnoj službi.

Reklamacije na zaprimljene količine možemo uvažiti samo na dan dostave.

Personalizirane proizvode po narudžbi, kao i proizvode s doradom nije moguće vratiti!

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača ( ”Narodne novine, br. 41/14, 110/15, 14/19.) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pismenim putem na adresu: WORKPRO j.d.o.o. Radnička cesta 80, Zagreb 10000 ili putem elektroničke pošte na adresu: info@uni-forma.hr  Na zaprimljen prigovor dostavit ćemo pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora. 

Trajanje ugovora Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca. UVJETI, ROK I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA  Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na mail. Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE

 Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu stranice. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.


2. Povrat uplaćenog iznosa 

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad, a najkasnije 14 dana od dana zaprimanja proizvoda.

3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama WORKPRO j.d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel: +385 (0)49516067 bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.


4. Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.


5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Potrošač, sukladno odredbama čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena


2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora


3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena

potrošaču
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe


5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave


6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima


7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca


8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom


9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke


10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije


11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi


12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju


13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.


Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.


Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kao prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.


Za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari ne odgovaramo.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora između potrošača i trgovca, potrošač može podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

 Mirenje pred centrima za mirenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje iz stavka 1. ovoga članka. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore. 

Online rješavanje sporova: Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem poveznice: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR


To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.